payday loans
 

A. A. Kuleşow adyndaky Mogilýow Döwlet Uniwersitety

Daşary ýurt talyby üçin

Hemme daşary ýurt talyplaryna umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýer berilýär. Umumy ýaşaýyş jaýlar gerekli zatlar bilen üpjün edilen. Boş wagtlarynda talyplaryň muzeýlara, sport stadionlaryna, türgenleşik otaglaryna gitmek mümkinçilekleri bar. Internet ulgamyna girme mümkinçiligi bar.

Her ýyl uniwersitetda sport we medeni-köpçilik çäreleri geçirilýär.

 

Adres:
Kosmonawtow köçesi, 1
212022 şäher Mogilýow
Belarus Respublikasy
Telefon: +375 222 283949
Faks: +375 222 283626
E-mail: ird-msu@mail.ru
   Mogilev.State.University


Информация


Промо-ролик

Путеводитель для Иностранных граждан